Chcete podpořit rozvoj samostatnosti dítěte? Dejte jej do Montessori mateřské školy!

V posledních letech vzrůstá v ČR počet různorodě zaměřených mateřských škol, především škol s alternativním přístupem. Jedním z těchto typů mateřských škol jsou Montessori mateřské školy, které u nás fungují jak v soukromé, tak také ve státní sféře. Zajímá Vás, jak to v takové mateřské škole chodí? Čtěte dále.
S čím si děti v MŠ hrají, čemu se věnují?– Stěžejní metodu výchovy a vzdělávání představuje v těchto mateřských školách „didaktický materiál“, který je ve většině případů tvořen krabičkami s konkrétními úkoly, jež dítě plní. Všechna cvičení podle metody Marie Montessori mají předem daný postup.
dítě s konvičkou
Jakým způsobem děti s didaktickým materiálem pracují? –Pedagog dítěti nebo skupince dětí předvede plnění zadaného úkolu, po něm činnost opakuje konkrétní dítě již jen za jeho dohledu. Děti si volí sami, se kterou pomůckou budou v daný čas pracovat. Pro práci s pomůckou jim slouží „kobereček“, na kterém pracuje vždy jedno dítě. Všechen didaktický materiál, jež mají děti možnost využívat, má v této MŠ své přesné místo, odkud je přístupný všem dětem. Většina materiálu obsahuje na opačné straně správné řešení úkolu, takže si dítě může samo zkontrolovat správnost svých výsledků. Pedagog je po celou dobu pouze v roli „pozorovatele“, do činnosti dítěte nezasahuje. Dítě se tak prostřednictvím uvedeného přístupu stává více samostatné, nespoléhá jen na druhé, nýbrž samo na sebe.
geometrická tělesa
Čeho konkrétně se didaktický materiál týká? Didaktický materiál využívaný můžeme rozdělit do několika oblastí – smyslový materiál, řeč, matematika, kosmická výchova a cvičení praktického života. Právě ona poslední zmiňovaná oblast, cvičení praktického života, je v Montessori školách velmi zastoupena a oproti běžným mateřským školám specifičtěji prohloubena, děti jsou zapojeny do celkového chodu mateřské školy. Nejde jen o to, že se dítě učí samo se obléct, vysvléct, zavázat si tkaničky apod., jak je tomu běžné i v jiných typech mateřských škol. Děti se zde rovněž učí např. i jednoduché přípravě svačinky, omývání hraček, utírání prachu, zalévaní květin, učí se starosti o „školkové zvířátko“ a mnohé další.