Sexualita je stále ještě tabu mezi muži i ženami

Sexualita je neustále tabuizována, i když je dnešní doba poněkud volnější, a se současným smýšlením bychom ve středověku pravděpodobně skončili na pranýři. Nejvíce bloků a problematických myšlenek nás však sužuje právě v této oblasti lidského života.

Mnoho lidí v Česku i v 21. století nedokáže z této přirozené energie čerpat, aby přinášela potěšení, rozkoš a radost. Ačkoli, nebo snad právě proto, je tento zdroj vůbec nejsilnějším přírodním pramenem, usrkáváme z něj jen po malých doušcích.
sexuální předehra

Výrazně tomu „napomáhala“ dogmata a výchova v rodinách. Bylo nám všem vštěpováno, že sexualita je něco nevhodného a špatného, čemu bychom se neměli příliš oddávat a zvláště o tom otevřeně hovořit, přitom kdyby sexu nebylo, lidstvo by již dávno vymřelo. Kdo sis tímto paradoxem jednoduše poradí a hravě jej překlene, má vyhráno, dokážou to však jen někteří z nás.

Masturbace

To hanebné slovo není ničím jiným, než touhou po probuzení spontánní energie, která v těle dřímá. Zvláště ženy, jsou toho názoru, že ji k životu nepotřebují, ale ve skutečnosti tím mohou lépe rozpoznat své vlastní niterné potřeby. Pravidelná masturbace vede k lepšímu partnerskému soužití, sex se pak stává otevřeným a vztah dvou lidí se nesmírně prohlubuje.

Hlas

Hlasité projevy považují mnozí muži za projev příliš otevřený, a proto je potlačují. Ženy jsou na tom o něco lépe, dokážou se více uvolnit. Každé potlačování však vede k blokování energie a ta je právě při sexu podmínkou, aby byl skutečně intenzivní, a aby nešlo jen o nutný akt pro zplození potomka.
kondom na dlani

Starosti do ložnice nepatří

Každý odborník vám řekne, že milování v okamžiku, kdy máte v hlavě problémy v práci, starosti s dětmi, zdravotní obtíže a jiné nepříjemnosti, že nebude stát za nic. Partnerovi se svěřte a snažte se společnými silami všechny ty trable vyřešit, jste na to dva a půjde to snáze. Teprve pak bude společné soužití možné okořenit sexem, nikdy nechtějte po sexu, aby vás sám o sobě problémů zbavil, nefunguje to.