Ubytování Loket umožňuje návštěvu Městské památkové rezervace i v zimě

Loket nad Ohří je znám především svým středověkým kamenným hradem, neméně zajímavé jsou však i přírodní krásy v jeho bezprostředním okolí.

Podobnost středověkých sídel není náhodná

Vzhledová podobnost terénního krajinného reliéfu se nápadně shoduje u některých středověkých lidských sídel. V Česku bychom mohli jmenovat například Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou a Loket nad Ohří. Všechna tři jmenovaná místa mají jedno společné – jsou vybudována na skalních ostrožnách nad řekou a využívají ostrých říčních meandrů, které sídla obtáčí, nebo je alespoň výhodně lemují v působivých křivkách.vánoční trhy v historickém jádru města.jpg Přítomnost řeky je žádoucí jednak z důvodu zásobování příbytků vodou, a také kvůli přirozené ochraně před vpádem vetřelců.
Klikatící se říční tok také působí na lidský zrak jako přitažlivá přírodní scenérie, proto jsou tato místa vyhledávána jako turisticky atraktivní. Tekoucí voda dodává svému okolí pozitivní energetickou vzpruhu ve formě záporně nabitých iontů, které působí jako přirozený čistič a regenerační činitel pro podporu lidského zdraví. Je známo, že nejméně zdravotních obtíží postihuje ve vnitrozemí lidi, co žijí trvale poblíž vodních toků s prudším sklonem.podzimní panorama podkrušnohoří.jpg

Městská památková rezervace v obležení turistů

Loket nad Ohří je klenotem západních Čech, je velmi fotogenický vzhledem k jeho umístění na úpatí Krušných hor, v zalesněné oblasti Slavkovského lesa. Je oblíbeným cílem návštěvníků zpravidla v letním období, kdy tu vrcholí prohlídky středověkého hradu, a kdy jsou zde pořádány různé slavnosti, trhy a jarmarky s tradiční řemeslnou výrobou. S turisty se tu ovšem budete potkávat i v zimě, nejčastěji v souvislosti s obdobím adventu a vánočních trhů, ubytování Loket v některém z penzionů na náměstí T. G. Masaryka je totiž k dispozici celoročně. Centrální náměstí v historickém jádru města vyzdobí vánoční strom a působivá atmosféra měšťanských domů zde vynikne nejvíc právě v této době.