Kapitál, základ podnikatelského života

Pokud už svoji vlastní společnost máte nebo právě přemýšlíte o založení, je nutné si nejdříve říci něco o kapitálu, jako o základním stavebním kameni celého tohoto kolosu, kterému později budete říkat „byznys“. Kapitál hrál vždycky velkou roli, už jen od toho slova se označuje ekonomický systém, který nyní převládá ve světě. Dříve plnil kapitál funkci jako ukazatele „věrohodnosti společnosti“, do jaké míry to ta samotná společnost a společníci brali vážně, a tedy i jistá míra spolehlivosti, dnes už je tento ukazatel zastaralý, neboť klidně můžete najít společnosti s pouhou korunou, ale i menšími částkami do 10 tisíc.
úspěch podnikatele

Kapitál u sro

Aktuální úprava nám dovoluje, coby společníkům, zvolit si libovolnou výši kapitálu u naší sro. Minimum je jedna koruna česká. Dříve to tak nebylo, avšak s příchodem Evropské unie a jisté podpory podnikání na celém unijním levelu se výše zákonně povinného kapitálu zmenšila, ostatně jako se zjednodušily a zmenšily požadavky na zakladatelské právní jednání anebo některé další, zejména organizační, nároky.

Kapitál u AS

U akciové společnosti se však nic nemění, tedy na rozdíl od přechozího typu společnosti. Zde zůstává hranice 2 milionu korun s tím, že akciová společnost, dalo by se říci, je další úroveň podnikání, kdy se očekává, že dříve nebo později vstoupí na burzu s cennými papíry. Akciové společnosti jsou i budoucí banky, které však podléhají také nárokům speciálního zákona o bankách a také povolení ČNB – České národní banky.
finanční investice

Jaký je tedy závěr?

I když stále by se dalo uvažovat o kapitálu jako o nějakém tom ukazateli serióznosti a validity pro věřitele, u drtivého počtu společností, což jsou s.r.o., je to v celku jedno. U osobních společností je kapitál také o 1 koruně, kromě komanditní společnosti, která je však jistou výjimkou jak v teorii tak v praxi.