Náročná profese instalatérů Praha

Najít dobrého instalatéra nemusí být vždy snadné, řada z nich je navíc pracovně mimořádně vytížena a sami dobře víte, že dobrý řemeslník je vyvažován zlatem, a že se pozitivní reference mezi lidmi rychle šíří.
V tříletých učebních oborech je dnes vychováváno méně kvalifikovaných pracovníků, než tomu bylo před pár desítkami let, situace je o to složitější, že v oboru setrvá pouze necelá polovina z nich. Ostatní odchází za lepšími výdělky a méně náročnou pracovní činností. Proč tomu tak je? Toto řemeslo je totiž nesmírně náročné a ne každý jej zvládne.
domovní instalace

Instalatér topenář

Topenáři musí umět provést instalaci nebo výměnu topného systému zapojeného do soustavy ústředního topení prostřednictvím radiátorů. Musí mít platné svářečské oprávnění pro svařování plamenem i elektrickým obloukem, a to jak kovů, tak i termoplastů, samozřejmostí je i montáž radiátorových těles. Říká se, že u rekonstruovaných objektů je ukazatelem kvality voda v plastu a elektřina a topení v mědi, to ano, ovšem zapomíná se také na podlahové vytápění, anebo na stará, ale velmi kvalitní litinová tělesa, kterých se lidé houfně zbavovali a přecházeli na plech.
nerezové zařízení
Litina lépe vede teplo, což se projeví ve snížené spotřebě za vytápění. Mezi lidmi panuje také oprávněný názor, že tato práce je náročná především z toho důvodu, že je třeba zabezpečit pro dlouhodobý stabilní a bezporuchový provoz v chodu systém provozních kapalin a plynů, a to bez jejich úniku.
Kromě praktických dovedností musí instalatéři Praha prokázat znalosti topných systémů, regulačních ventilů, měřicích zařízení, musí se dobře orientovat v legislativě a normách, musí dodržovat požární předpisy a bezpečnost práce. Vzhledem k fyzické náročnosti a manipulaci s těžkými břemeny je základním předpokladem dobrý zdravotní stav. Kromě teoretické odborné přípravy jsou na ně kladeny nároky znalosti základní práce na PC, právních regulí a ekonomického zajištění v rámci jednotlivých zakázek a zákaznických záruk.