Pro každé zboží se najde přepravka


Každý z nás se jistě už někde setkal s jednou přepravní pomůckou, která pomáhá ušetřit finanční prostředky i lidskou práci při přepravě zboží. Jakým způsobem se ušetří finance i lidský potenciál?
§ Tím, že jsou rozměry těchto palet přesně dané mezinárodními předpisy, je možné v nákladních prostorách dopravních prostředků využít skutečně každého místa.
§ Lidem se ušetří těžká práce tím, že je možné díky konstrukčním prvkům manipulovat celkem snadno s těmito přepravkami pomocí vysokozdvižného nebo nízkozdvižného vozíku.
dřevěná přepravka
Přesně definovány jsou i další důležité parametry. Kromě výšky, šířky a délky, je přesně stanoven i počet a rozmístění jednotlivých hřebíků. Právě z důvodů potřeby naprosté přesnosti mohou vyrábět euro palety pouze certifikovaní výrobci. Aby nedošlo k omylu, jsou palety označeny logem výrobce a značkouEUR. Těmto přepravním pomůckám jsou podobné takzvané standardní palety. Ty se shodují s euro paletou však pouze v půdorysném rozměru, ostatní parametry mohou být odlišné, protože nejsou žádnými normami přesně definovány.

Přepravní pomůcky na míru

Jestliže jsou běžné přepravní pomůcky pro zákazníka nevyhovující, není problém navrhnout a zkonstruovat přesně na míru atypické palety. Ty se vyrábějí přesně podle návrhu zadavatele. Je běžnou praxí vyrobit jeden kus, který zadavatel vyzkouší. Pokud je spokojen, přistoupí se k další výrobě. Problém může být někdy při vykupování.
§ Zatímco euro palety jsou všechny naprosto totožné a tedy jedno, která kde právě po světě putuje, u atypických rozměrů to tak jednoduché rozhodně není.
náklad na paletách
Ale po dohodě s výrobcem je možné vykoupit i tyto přepravky. Na palety všeho druhu ve vyrábějí takzvané paletové ohrádky. Ty jsou zapotřebí především při přepravě nepevných materiálů. Slouží k upevnění zboží a umožní jednoduchým způsobem stohovat palety na sebe.