Z vězení zpátky do života

Každý z nás – a to platí jen o vězních – máme rozdílné potřeby a jiný pohled na život. Vězni to však mají v životě mnohem těžší. Většina z nich má špatné rodinné zázemí, několik exekucí, nedostatečné nebo vůbec žádné vzdělání, drogové zkušenosti, a tím pádem také špatné vyhlídky do budoucího života.

Co propuštění vězni chtějí a co ne?
Ve většině případů se vězni již nikdy nechtějí vrátit za bránu věznice. Mnozí z nich se však chtějí začlenit do běžného života. Je to však vůbec možné?

Do běžného života se vězňům vrací velmi obtížně. Po propuštění z vězení dostanou od státu jen pár korun, se kterými sotva vystačí pár dní. To není vůbec snadné, jelikož mnozí z nich nemají práci ani ubytování. Navíc po několikaletém vězení je pro ně obtížné například cestovat městskou hromadnou dopravou či jednat na úřadech.

Po propuštění z vězení venku čeká mnoho překážek, které musí tito lidé překonat. Mnohé z nich je bohužel dovedou až k rezignaci nebo zahořknutí. Často nastane až bezvýchodná situace propuštěných vězňů, která je často dovede zpátky do vězení.

Dluhy, práce, bydlení…
Největším problémem propuštěných bývají velké dluhy. Aby je mohli splácet, potřebují práci. A aby dostali práci, potřebují stabilní bydlení. To se však mnohdy stává bludným kořenem. Najít práci je pro bývalé vězně velmi složité, málokterý zaměstnavatel chce pod svou střechu bývalé vězně. Jenže bez práce si zase nemůžou dovolit zaplatit bydlení ani dluhy…

Pomáhají neziskové organizace.
Neziskové organizace se snaží propuštěným vězňům pomoci k jejich snazšímu návratu na svobodu. Jejich cílovou skupinou jsou ti, kteří mají záznam v trestním rejstříku nebo se jakkoliv dostali do konfliktu se zákonem. Projevují o bývalé vězně zájem a snaží se jim pomoci nalézt smysl života. Snaží se jim pomoci pozitivně ovlivnit budoucnost. S vězni se tyto organizace spojí buďto ještě v době, když jsou ve výkonu trestu, nebo ke kontaktu dojde krátce po propuštění.